mail Dotazy a připomínky směřujte na info@episek.cz. Teplota:  
On-Line Teploměr 
meteorologická stanice Písek
http://meteo.amut.net
   
Dnes je 27.11.2022
Svátek má Xenie a zítra René
 
Město Písek Státní správa Kultura Sport Školství Služby Turistické info
Odkazy
- Akce v Písku
- Infocentrum Písek
- Oficiální stránky města
- Písecká internetová TV

Kontakty
mailinfo
mailwebmaster

Katalog firem
- PIK engineering s.
- Geodetická kancelá
- COLIS, s.r.o.
- H-Comp
- HOTEL AMERIKA
[ další...

Registrace
- informace
- zaregistrovat se

Přihlášení
Loginname
Password


www.andysek.net
meteo.amut.net
meteo.amut.net
Skupina Terifoto
Fotoklub Pisek

Průvodce městem Písek

Pomník padlým u Solferina

Na hranolovém podstavení postaveném na třech stupních stojí lev na rozprostřeném vojenském praporu. Proti hlavě lva se vztyčují hlavy dvou hadů. Na hadích tělech nápisy Sardinie a Frankreich. Pomník je dílem sochaře Emanuela Maxe a byl postaven v roce 1861 v místě bývalého hradního příkopu. je zhotoven z jemnozrnného pískovce.

Nápis na pomníku:

LÉTA PÁNĚ 1856
STATEČNĚ BOJUJÍCE V KRUTÝCH BYTVÁCH
U MELEGNANU DNE 8. ČERVN
A U SOLFERINA DNE 24. ČERVNA
PADLO SMRTÍ HRDINSKOU 872 VOJÍNŮ
A DŮSTOJNÍKŮV BÝVALÉHO PLUKU Č. 11

Městská elektrárna

Písek patří k prvním městům v Čechách, kde ing. Fr. Křižík instaloval veřejné elektrické osvětlení. Došlo k tomu 23. června 1887 a o rok později byly pro potřeby rozšířeného osvětlení zbudována elektrárna. Z počátku dynamo pohánělo vodní kolo, v roce 1901 jej nahradily dvě Francisovy turbíny. V roce 1994 město po delší přestávce uvedlo stará rekonstruovaná zařízení do provozu a elektrárna opět vyrábí elektrický proud. V prostorách elektrárny byla v červnu roku 1997 při příležitosti 110. výročí rozsvícení první žárovky v Písku otevřena muzejní expozice.

Obydlí Adolfa Heyduka

Dům vystavěný pro známého básníka (1835 - 1923), člena Májové družiny, v roce 1900 podle návrhu architekta Jana Kouly v novorenesančním slohu. V části Heydukova bytu - pracovně, jídelně a společenském pokoji - je zřízen památník s původním vybavením, veřejnosti přístupný.

Palackého sady

Vznikly na místě zrušeného příkopu před městskými hradbami ve čtyřicátých letech 19. století. Stojí zde Schrenkův pavilon (1841), empírová stavba skrývající uvnitř kryptogram se jménem stavebníka. Vedle se nachází pomník Františka Palackého (1886), dále pomník Adolfa Heyduka (1935) a barokní socha Neptuna (1771), která původně zdobila již neexistujícíc kašnu na Velkém náměstí. V sadech je též hostinec „U Reinerů“, kde více než 20 let bydlel básník A. Heyduk. Naproti stojí budova Divadla Fráni Šrámka.

Klášterní kostel povýšení sv. Kříže

Upomíná na někdejší dominikánský klášter, který stál na jih od tohoto kostela od poloviny 13. století až do 20. srpna 1419, kdy byl zničen vyznavači kalicha. V pobělohorské době došlo k obnovení kláštera, ale za Josefa II. byl zrušen. Klášterní kostel má výrazné renesanční sgrafitové průčelí, pozůstatek z doby, kdy objekt sloužil jako městská solnice. Nad levým portálem znak dominikánského řádu. Na věži visí dva zvony z let 1575 a 1673. Kostel je opačně orientován a jeho půdorys má tvar kříže. Hlavní oltář je ze 17. století, oltáře v kaplích pocházejí ze století osmnáctého. Pod dlažbou se nachází švamberská krypta ze 17. století.

Morové sousoší

Mariánské morové sousoší se nachází na Alšově náměstí a připomíná velký mor v roce 1713. Střed sousoší tvoří sloup na jehož hlavici stojí socha Neposkvrněné Panny Marie. Na čtvercové balustrádě jsou umístěny plastiky svatých: Josefa, Rocha, Václava, Vavřince, Barbory, Františka Xaverského, Máří Magdaleny a Pia V. Pod znakem města s letopočtem 1715, který je umístěn na sloupu, se nachází ležící postava sv. Rosalie. Autorem Sousoší je sochař Ch. Widemann z Plzně, který na díle spolupracoval s horažďovickým kameíkem Fr. Zeberem. K sousoší se v minulosti pravidelně každou první neděli po 8. červnu - na památku osvobození města od francouzských okupantů v roce 1742 - konávalo procesí, tzv. Městská slavnost.

Dům u koulí
Kdysi součást jedné ze tří středověkých městských bran - Putimské. Při jejím zbourání v roce 1836 byly zasazeny do průčelí domu tam nalezené dělové koule, podle nichž dostal dům své jméno. Na fasádě budovy jsou zachovány zbytky renesančních sgrafit. Dům má bohatou kulturní historii - bydleli zde básník A.Heyduk, spisovatel J.Holeček a zejména básník Fráňa Šrámek. Zde se odehrává jeho Stříbrný vítr a Měsíc nad řekou. Nyní sídlo Základní umělecké školy.
Děkanský kostel narození panny Marie
Trojlodní stavba z poloviny 13. století, původně s dvojicí stejných věží. Jedna z nich byla po roce 1489 zvětšena a nyní dosahuje výšky 70 metrů. Shoda architektonických forem prozrazuje, že kostel byl dílem huti, která pracovala na píseckém hradě a na paláci hradu Zvíkova. Uvnitř kostela se nacházejí gotické nástěnné malby s náměty: „Snímání z kříže“, „Kristus Trpitel“, „Ukřižování“ a „Madona s Kristem“. Renesanční štíty severní lodi pocházejí ze 16. století. Současný mobiliář je téměř výhradně pseudogotický. V přistavěné barokní kapli sv. Jana Nepomuckého je barevná veduta města z poloviny 18. století. Na Velké věži visí čtyři zvony z dílny Marie Tomáškové - Dytrychové z Brodku u Přerova.
Hotel Otava
Stavba stojí na místě Budějovické městské brány. Jako jeden z nejluxusnějších hotelů na jihu Čech ho vystavěl v roce 1899 místní lékárník Dvořáček. Na Fasádě se nachází jedenáct sgrafit s náměty z dějin Písku a Písecka podle návrhů Mikoláše Alše. Na jižním průčelí zleva doprava: „Rýžování zlata na Otavě“, „Táborský hejtman Matěj Louda z Chlumčan na kamenném mostě“, „Rytířský turnaj“, „Dobytí města ve třicetileté válce“, „Alegorie lovu“. Na východním průčelí zleva doprava: „Apoteóza městského znaku“, „Bitva u Čížové“, „Městská slavnost“, „Venkované z Písecka“, „Písečtí studenti na Zvíkově“, „Vory na Otavě“. V první třetině 20. století sídlila v hotelu věhlasná mezinárodní houslová škola prof. Otakara Ševčíka.
Hrad
Významná stavba české hradní architektury. Byl zbudován v polovině 13.století písecko - zvíkovskou stavební hutí pro českého krále Přemysla Otakara II. Během staletí přišel hrad o všechny tři věže a ze čtyř původních křídel se zachovala pouze část křídla západního nad řekou Otavou, v níž je přístupný velký gotický sál vyzdobený kopiemi fresek z roku 1479. V areálu hradu, jehož části byly v minulosti upraveny na pivovar a též na vojenská kasárna, sídlí dnes Prácheňské muzeum s rozsáhlými regionálními sbírkami.
Radnice
Dvoupatrová stavba s barokním průčelím a se dvěma věžemi, postavená v letech 1740 - 1767. V trojúhelníkovém tympanonu je znak města a nad ním sochy Spravedlnosti, Síly a Trpělivosti a ozdobné vázy. Ve fasádě je osazena pamětní deska místním rodákům - humanistickým učencům Janu Kocínu z Kocínetu a Václavu Hladiči Píseckému. Při vstupu do budovy se nachází deska obětem nacismu z řad pracovníků města. Budova radnice měla původně, jako většina domů na náměstí, podloubí. Bylo zrušeno v polovině minulého století.
Kamenný most
Nejstarší dochovaný most v Čechách, vystavěný patrně ještě před koncem 13. století. je dlouhý 111 metrů a na obou březích byl zakončen obrannými věžemi, které se ovšem nedochovaly. Most je vyzdoben barokními plastikami sv. Jana Nepomuckého, Kalvárie, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského. Most je národní kulturní památkou.
Bývalý hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice
Hřbitov byl založen v roce 1549, kostel uprostřed vystavěn roku 1576. Na jižní straně renesanční portál s údaji o dějinách města. Po zbudování nového Lesního hřbitova ve třicátých letech 20. století byl tento areál postupně rušen a v sedmdesátých letech přeměněn na pietní park. Zůstali zde zachovány architektonicky zajímavé náhrobky a označena místa odpočinku významných regionálních osobností. je mezi nimi i historik August Sedláček a houslový pedagog Otakar Ševčík. Z mobiliáře kostela se na místě dochovala pozdně renesanční vyřezávaná kazatelna. Kostel patří Prácheňskému muzeu a konají se zde výstavy, koncerty a slavností společenské akce.
Dům čp. 3, Karlova ulice “U Slona”
Nárožní patrový dům o sedmi osadách v průčelí. Pod čtvrtým oknem zleva je v úrovni patrové říms mohutná konzola zdobená listy na níž stojí domovní znamení - slon. na zadní straně fasády probíhají pavlače na kamenných krakorcích. Přízemí domu a sklepy jsou zaklenuty plackovými klenbami. Dům klasicistního původu z doby kolem roku 1800 je vestavěný do bývalého hradního příkopu.
Měšťanský dům čp. 153, Drlíčov “U Stříbrných Denárů”
Dvouposchoďový dům s mansardovým podkrovím. Nástavba provedena v roce 1940. Pod římsou znaky pěti jihočeských měst: Strakonice, Blatná, Písek Vodňany, Sušice. Nad okny v prvém poschodí panorama Písku a plán vnitřního města s částí textu písně “Když jsem já šel tou putimskou branou”. Mezi okny prvého patra jsou odlitky zlatého dukátu českého krále Karla IV: Architektonicky velmi cenný je interiér domu, který v přízemí skrývá raně renesanční křížovou klenbu s hřebínky a terčovitým svorníčkem ve vrcholu. Původ domu je nepochybně gotický.
Dům čp. 143, Drlíčov “U Bílého Beránka”
Barokní dům postavený kolem poloviny 18. století. Domovní chodby má křížovou klenbu. V křídle po levé straně dvora jsou plackové klenby. Sklepy mají cihlovou valenou klenbu. Nad polokruhovým zaklenutým vchodem domovní znamení sedícího beránka.
Zemský hřebčinec
Rozsáhlý areál zemského hřebčince byl postaven v roce 1902. Stavba je z valné části postavena z režného cihlového zdiva. Zajímavé je použití glazovaných zelených tašek a hřebenáčů na střížkách a nárožích jednotlivých budov. Areál slouží od svého vzniku až do současnosti svému původnímu účelu.

Mariánská kaple

Zděná kaple obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem pochází z 18. století. Průčelí s obloukovitým vchodem je členěno nárožními pilastry a dvěma pilastry po stranách vchodu.

Text na pamětní desce na vnější západní stěně kaple:

FRANCOUZŠTÍ VOJÍNOVÉ
ALSASKÉHO PLUKU BYVŠE TU
ZASKOČENI ZE TŘÍ STRAN, PODLEHLI
PŘESILE DNE 28. PROSINCE L. 1741

Dům čp. 85, Alšovo náměstí
Nárožní dům o pěti okenních osadách do náměstí a šesti osadách do ulice. Nad segmentově zvlněnou římsou vystupuje atika po stranách vrcholící prolamovanou balustrádou, uprostřed s pravoúhlým nástavcem. Balustráda a nástavec ukončen pěti vázami. V přízemí a ve sklepení domu klenuté prostory. Dům je pozdně gotického založení s přestavbami renesančními a klasicistními. Současná podoba fasády je klasicistní.
Dům čp. 50, Chelčického ulice
Dvoupatrový neorenesanční nárožní dům se zaobleným hlavním nárožím, které vrcholí válcovou věží, byl postaven v létech 1889 - 90 pro potřeby bývalé Občanské záložny podle projektu architekta Č. Gregora stavitelem J. Vejrychem. Nad římsou dům členěn slepými arkádami, nad nimi bohatě zdobené štíty s vázami. První patro je zdobeno sgrafitovou bosáží. V druhém patře podél oken nástěnné malby alegorických postav od malíře A. Liebschera se střídají s ornamentálními výplněmi.
Měšťanský dům čp. 31 a 32, Jungmannova ulice
ČP. 32 - jednopatrový řadový dům s pozdně barokní fasádou třetí čtvrtiny 18. století, v přízemí o dvou polokruhových arkádách loubí. V přední části síň s trámovým stropem. Nejstarší částí domu jsou patrně sklepní prostory s kamennou segmentovou klenbou a s kamennou segmentovou klenbou a s kamennými portálky. V nice mezi okny prvého patra je dřevěná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. ČP. 31 - jednopatrový dům s pozdně patrovým ze třetí čtvrtiny 18.století s bohatou štukovou dekorací. V přízemí zazděno loubí a dvou obloucích. Štít osazen pěti vázami. V interiéru domu je dochováno několik druhů kleneb včetně valené klenby v prostorách sklepů.
Židovský hřbitov
Hřbitov byl založen v roce 1879. Poslední pohřeb zde byl zaznamenán v roce 1942. Byl zde pohřben český básník a spisovatel Richard Weiner, jehož ostatky byly v roce 1987 přeneseny na Lesní hřbitov. Na Lesním hřbitově je básníkův pomník od sochaře V. Vokálka z roku 1838. Hřbitov byl v minulosti značně poškozen a uvažovalo se o jeho zrušení. Do současného stavu byl upraven v létech 1991 - 93.
Městský ostrov
Oáza zeleně na řece Otavě s replikou původní stavby restaurace z roku 1889. místo zábavy, odpočinku a sportu nedaleko historického centra je vybaveno minigolfem, půjčovnou lodiček, dětským hřištěm, venkovní terasou a tanečním parketem.
Anketa
Anketa  

Sledujete Písek pomocí webkamer?
 
Ano 37668
Ne 31878
 
hlasováno 69546 krát
 
Reklama  

 REE-systems
 
TOPlist
© 2001 Colis s.r.o,

Reklama

© Copyright | Odeslat Techické dotazy webmaster@episek.cz |  Informace Odeslat info@episek.cz
Statistiky
Celkem:955232
Měsíc:63736
Den:108